Alljärgnevad tegevused on seadusega keelatud ning karistatavad

  • Rassism, ksenofoobia, negatiivsus ja diskrimineerimine (vangla släng jms.) Rassistlikud märkused, seksuaalse diskrimineerimise propageerimine, rassistlike piltide avaldamine või välismaalaste solvamine on meie veebilehel keelatud.
  • Avalikud solvangud, pornograafiliste piltide avaldamine, pedofiilia, prostitutsiooni- või eskortteenuste pakkumine ning kaudsed või selgesõnalised vihjed seksuaalsele tegevusele. On keelatud üles laadida pornograafilisi pilte või varjatud erootilise alatooniga tekste. Sama kehtib nii avalike, kui privaatsete seksuaalsele tegevusele kutsuvate kirjade suhtes. Humoorikate piltide või karikatuuride puhul võidakse teha erandeid, kui nende humoristlik iseloom on kõigile selgelt mõistetav.
  • Kellegi nime või pildi laimamine, solvamine, jälitamine, haavamine, väärkohtlemine, usalduse väärkasutamine jne. on seadusalikult keelatud ja on karistatavad. Seetõttu solvava keele kasutamine, kellegi pildi või nime solvamine, laimamine ja jälitamine on samuti meie veebilehe virtuaalkeskkonnas keelatud. Rangelt on keelatud avaldada teateid või pilte, millel on kahjustav, ähvardav, valet muljet jättev, laimav, tigetsev, agressiivne, rassistlik, vulgaarne, mustav, ebasünnis, solvav, vägivaldne, rõve või pornograafiline sisu. Samuti on keelatud kasutada seda keskkonda poliitilistel või reklaami eesmärkidel. Vihjed poliitilistele parteidele ja reklaamkirjade avaldamine on karistatavad, kui on selgelt arusaadav nende poliitiline või poleemikat tekitav iseloom. Arutlused poliitilistel teemadel on lubatud seni, kuni need ei ole omandanud väärastunud mõõtmeid.
  • Intellektuaalse omandi ja autoriõiguste rikkumine. Võid meie veebilehel avaldada ainult sellist sisu (pildid, tekstid, muusika, filmid jne.), mille jaoks sul on olemas kõik vajalikud autoriõigused. Oled ainuisikuliselt vastutav vajalike õiguste saamise eest. Madise Külaseltsi ei saa vastutusele võtta juhul, kui sa avaldad sisu, mille avaldamiseks sul õigused puuduvad. Kui Madise Külaseltsi teavitatakse sisust, mis rikub kolmandate isikute õigusi, rakendab Madise Külaselts vastavaid sanktsioone.
  • Veebislehe avaliku korra rikkumine, st. rämspostituste avaldamine ja saatmine ehk spämmimine, häälte ostmine, soovimatute reklaamide või ahelkirjade saatmine privaatsetes või avalikes postitustes, ebaseaduslikelt veebiehtedelt allalaadimislinkide lisamine, liiga pikkade tekstide kirjutamine ja saatmine jne. on karistatav. Ära käitu teiste kasutajate suhtes ebasoovitaval või kahjulikul moel!
  • Häkkimine ja häkkimiskatsed meie veebilehele või selle liikmete kontodele on keelatud ja karistatav. Sellises olukorras oleme sunnitud teavitame politseid, isegi kui on tegu alaealise poolt sooritatud väärtegevusega. Selliste kuritegude kordasaatmisega riskid vanglakaristuse ja / või rahatrahviga.

Madise Külaseltsil on õigus võtta kasutusele vajalikud meetmed keelatud tegevuste peatamiseks, välja arvatud laimu ja laimukirjade korral (mida saab hageda pärast kannatajapoolse kaebuse esitamist). Madise Külaselts on seaduse järgi kohustatud teavitama sellistest rikkumistest asjakohaseid õiguskaitseorganeid.

Kaebused

Väärkasutusest saab teatada e-posti aadressil: webadmin [ at ] madise-kulaselts.ee

Põhidokument avaldatud ja kehtiv alates: 10.10.2011
* Muudatused avaldatud: