VEEBILEHE KASUTAMISEESKIRJAD

Et kõik saaksid nautida meie veebilehe virtuaalkeskkonda, peab siin järgima ka mõningaid reegleid.

Madise Külaseltsi veebilehel kehtivad järgmised kasutamiseeskirjad:

 

MÄRKUS: Reeglitega ei soovi me avaldada umbusaldust Madise Külaseltsi veebilehe olemasolevate ega potentsiaalsete kasutajate suhtes. Reeglid on sotsiaalvõrgustiku virtuaalse veebikogukonna üldkasutatav koostisosa ning nende olemasolu ja järgimine on seadusega nõutav!